Geesteren

Geesteren

Geesteren wordt gekenmerkt door St. Pancratiuskerk uit 1926 met een aantal prachtige muurschilderingen en de steigerende paarden.

St. Pancratiuskerk

Deze kerk uit 1926 heeft een aantal prachtige muurschilderingen. Boven het ingangsportaal een voorstelling van de patroonheilige, enkele jaren geleden geschilderd door de toen in het dorp wonende kunstenaar Jozef Debski.

Steigerende paarden

In Geesteren wordt elk jaar het CSI Twente gehouden, een internationaal bekend paardensportevenement. Het beeld met de twee steigerende paarden in de dorpskern verwijst hiernaar.

Schouw met schilderijtje

Geesteren is een zelfbewuste en trotse gemeenschap. Dus hebben Geesterenaren een bijzondere band met hun dorp.

De ouderwetse schouw met daarboven een schilderijtje aan de wand van woon- en winkelcomplex De Veldstegge verzinnebeeldt het gezegde ‘Eigen haard is goud waard’. De bokaal op de schouw drukt de sportieve inslag en winnaarsmentaliteit van de Geesterenaren uit.